4.5 Laskutus:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 34 § käsittelee maksuja, joita julkisten tietojen luovutuksen johdosta voi periä.

Kirjavat hinnoittelut:

Selvityksessämme kuntien hinnastoista selvisi, että kuntien hinnastot ovat keskenään vertailukelvottomat: vaikka suurin osa kunnista on laatinut hinnastonsa saman mallipohjan perusteella, on esimerkiksi hintaluokat yksilöllisiä. Pahimmillaan ne on myös muotoiltu siten, ettei niistä pysty päättelemään asiakirjapyynnön lopullista hintaa, vaan lopullinen summa perustuu viranhaltijan subjektiiviseen kokemukseen työn raskaudesta. Tällainen ei tietenkään ole pätevä hinnoitteluperuste ja on peruste valittaa hinnasta. Lisäksi kun toisissa kunnissa ei peritä minkäänlaista maksua tiedonluovutuksista, on toisissa kunnissa eri suuruisia hintoja ja alennuksia niin  tulosteille kuin tehdylle työlle, jolloin lopullinen summa esimerkiksi paksulle nippulle vaikeasti löydettäviä tietoja voi vaihdella kunnasta riippuen nollasta satoihin euroihin.

Yllätyslaskut:

Julkisuuslain mukaan mikäli viranhaltija kieltäytyy luovuttamasta kaikkea tietoa, täytyy hänen antaa tieto käsittelyn vuoksi perittävistä maksuista (esimerkiksi työläs osittaissalaus, tietojen keruu, tulostus) (JulkL  14 §). Mutta mikäli viranomainen hyväksyy hyvin työlään tietopyynnön, ratkaisee sen rivakasti ja luovuttaa tiedot, voi hän ilmeisesti lähestyä tietopyytäjää suoraan laskulla. Tällainen toiminta ei ole hyvää asiakaspalvelua, koska tietojen luovutus viranomaistoimintana on lähtökohtaisesti maksutonta, mutta ilmeisesti tämä on laillinen toimintatapa. Tietopyytäjän onkin siis syytä paitsi yksilöidä tietopyyntönsä tarkasti, niin myös muistettava mainita tietopyynnön aikana, ettei tarkoitus ole pyytää aineistoa, josta peritään maksu.

Arvonlisäverot:

Tiedonluovutus viranomaisten asiakirjoista on viranomaistoimintaa, josta ei peritä arvonlisäveroa. Tästä huolimatta esimerkiksi tietyt kunnat ovat toistuvasti arvonlisäveroa perineet, vaikka oikeusasiamies on asiasta huomauttanut.

Hinnasto ei löydy netistä:

Kuntalain sekä julkisuuslain maksupykälien mukaan palveluhinnastot tietojenluovutuksesta on määriteltävä etukäteen ja julkaistava yleisessä tietoverkossa. Mikäli näin ei ole tehty (mitä joissain kunnissa ei ole vieläkään tehty), on tämä peruste kyseenalaistaa kunnan määräämät maksut tietopyynnölle.

Muu kuin kustannusvastaavuusperiaate:

Tiedonluovutuksessa on julkisuuslain 34 §:n mukaan noudatettava kustannusvastaavuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tulosteiden hinta ei saa olla kovin suuri, eikä tiedonluovutuksella saa tehdä voittoa.


EDELLINEN: 4.4 Tiedonluovutus:

SEURAAVA: 5. Yleisimmät tietopyytäjien virheet ja kuinka välttää ne