4. Viranomaisten virheet ja ongelmat tietopyyntöjen käsittelyssä

Uuden julkisuuslain valmistumisen jälkeen vuosituhanteen vaihteessa viranomaisille tehtiin kyselyjä siitä, onko lain soveltamisessa ongelmia. Viranomaiset vastasivat, että eipä juuri (mm. Salovaara & Tala 2003). Kuitenkin esimerkiksi hallinto-oikeuskäsittelyissä tuli asiakirjajulkisuutta koskevien tapausten piikki (Arolainen, T. 2011 teoksessa Julkisuusjournalismi, s. 19 – 33) ja tutkijat löysivät paljon erilaisia ongelmia tietopyyntöjen käsittelyssä aivan viimevuosiin asti.

Tämän luvun tarkoitus on käsitellä virheitä ja ongelmia, joita viranomaiset tekevät tietopyyntöjä käsitellesään. Emme ota kantaa viranomaisten toiminnan mahdolliseen tahallisuuteen tai lainvastaisiin motiiveihin, niitä käsitellään toisessa luvussa. Päinvastoin virkamiesten ongelmia tutkiessamme oletamme heidän haluavan tehdä parhaansa ja vain luettelemme ristiriitaisuudet käytännön toiminnan ja lain sekä tiedonhankinnan kanssa.

Olemme tutkineet tietopyyntöjä tiedonhankinnan näkökulmasta ajallisesti etenevänä toimintana. Tästä syytä keräämämme huomiot ongelmatilanteista luetellaan myös tällaisessa kronologiseen järjestykseen luokiteltuina:

  1. Ohjeistus
  2. Tavoittaminen
  3. Käsittely
  4. Tiedonluovutus
  5. Laskutus

Lähteet:

Tämä luku on yhteenveto seuraavien tutkimushankkeiden loppuraporteista:


EDELLINEN: 8 luku: Erinäiset säännökset

SEURAAVA: 4.1 Ohjeistus: