Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus ratkaisee merkittävimmät ennakotapaukset. Näistä päätöksistä syntyy tiettyihin tilanteisiin ”peukalosääntöjä”, joiden pohjalta lakia tulkitaan tulevissa oikeudenkäynneissä.

Hallinto-oikeudet eivät rankaise tai jaa tuomioita viranomaisille, vaan joko hylkäävät valitukset tai palauttavat asian viranomaiselle uudelleen ratkaistavaksi eli kumoavat aiemman viranomaispäätöksen.

Mikäli haluat jonkun alla luetelluista ratkaisuista itsellesi kokonaisuudessaan, voit diaarinumeron mainitsemalla pyytää niitä sähköpostilla KHO:n kirjaamosta, josta tietopalvelu vastaa yleensä joko samana tai seuraavana päivänä.

KHO 9.2.2017; Taltionro 521; Dnro 3761/1/15; Julkaisematon 16.2.2017

Asiasanat: Kunta, hallinnollinen selvitys, sisäinen selvitys, sisäinen asiakirja, sisäisen toiminnan asiakirja, opettajien virkavelvollisuus, asianosaisuus, lapsen huoltaja, ohjeistus, kurinpidollinen toimi

Lain kohta: Julkisen vallan käyttö, JulkL 5:4§

Tiivistelmä: Kaupungin sivistyspalvelut laativat selvityksen opettajien toiminnasta. Oppilaan vanhempi pyysi selvityksen itselleen. Hallinto-oikeus katsoi, että selvitys on sisäisen toiminnan asiakirja jota julkisuuslaki ei koske ja johon lapsen huoltajan asianosaisuus ei täyty. Olennaista oli, ettei selvityksellä ollut kurinpidollisia tarkoituksia vaan tarkoitus oli laatia selvityksen perusteella ohjeistus. Asiakirja ei siis liittynyt julkisen vallan käyttöön.

Linkki päätökseen: Julkaisematon 16.2.2017 Lähde: Edilex

Diaari nr/linkki Pyydetty asiakirja Viranomaisen peruste Oikeuden ratkaisu Asiasanat
KHO 5.7.2017 T 3381 (julkaisematon)

Aiempi: (Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 23.6.2016 nro 16/0185/1

Toimittaja pyysi Oulun kaupungin ympäristötoimelta jätteenkuljetukseen liittyviä asiakirjoja Asiakirjojen luovuttaminen heikentäisi valvottavien viranomaista kohtaan tuntemaa luottamusta (24:1 § 15 kohta) sekä sisältää liikesalaisuuksia (24:1 § 20 kohta). Valitus hylätään:
– Valvottavien luottamus viranomaisia kohtaan ei ole peruste salata tietoja. 15 kohta ei suojaa valvottavalle arkaluonteisia tietoja, tätä varten on mahdollisesti muita salauskohtia. 15 kohta salausperusteena suojaa valvonnan toteutumista.

– Ei liikesalaisuuksia.

Valvonta, liikesalaisuus, luottamus
KHO 8.6.2017 T 2759 (muu päätös)

Aiempi: (Helsingin hallinto-oikeus 29.4.2016 nro 16/0380/5)

Helsingin Sanomien toimittaja on pyytänyt saada Maahanmuuttovirastolta nähtäväksi kahden henkilön kansalaisuuspäätökset ja -hakemukset sekä hakemusten johdosta pyydetyn ja hankitun mahdollisen lisäselvityksen. Maahanmuuttovirasto on antanut jäljennökset kansalaisuuspäätöksistä ja  hylännyt asiakirjapyynnön muilta osin.

Perustelu: asiakirjat salassa pidettäviä ulkomaalaisrekisterilain 11 §:n nojalla, jos ei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei aiheuta vahinkoa.

Toimittajan valitus hylätään:

– yleisöjulkisuus saattaa aiheuttaa vahinkoa (ulkomaalaisrekisterilaki 11 § )

– asiakirjoista ilmenee kokonaisvarallisuuteen liittyvää tietoa (24 § kohta 32)

kansalaisuushakemus, kansalaisuuspäätös, ulkomaalaisrekisterilaki kokonaisvarallisuus, ulkomaalaisrekisterilain peruste.
KHO 8.6.2017 T 2758 (muu päätös)

(Aiempi: Helsingin hallinto-oikeus 6.11.2015 nro 15/0946/5)

Toimittaja on pyytänyt Huoltovarmuuskeskukselta asiakirjoja, jotka liittyvät Huoltovarmuuskeskuksen, Ilmarinen Oy:n ja Neste Oil Oy:n väliseen vuonna 2013 valmisteltuun tankkeri- ja hinaajakauppaan.

Asiakirjapyyntö on koskenut kauppakirjaa hintatietoineen, sopimusasiakirjoja sekä kaupan valmistelua koskevia asiakirjoja kuten muistioita, kirjeenvaihtoa ja kokouspöytäkirjoja.

Huoltovarmuuskeskus luovutti asiakirjat osittain. Poistettujen tietojen perusteet: JulkL 24 § kohdat 8 (onnettomuuksiin varautuminen), 17 (julkisyhteisön liikesalaisuus), 20 (liikesalaisuus). HaO kumosi osan, hylkäsi osan; KHO:ssa HaO:n päätös kumotaan osittain:

– Ei oteta kantaa HaO:n ratkaisun osiin, joista ei valitettu

– tietoja sopimusjärjestelyn yksityiskohtaisesta ja erityisestä sisällöstä ja sen ehdoista (julkisuuslain liikesalaisuusehto täyttyy)

– muualla jo julkistettua tietoa (tiedotteessa) ei voi salata

valmisteluasiakirjat, kauppakirjat, hintatiedot, sopimusasiakirjat, muistiot, kirjeenvaihto, kokouspöytäkirjat, onnettomuuksiin varautuminen, liikesalaisuus, julkisyhteisön liikesalaisuus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s